Nieuws

September 2018:

In de zaterdag bijlage Jeu van de Telegraaf van 29 september heeft een interview gestaan over mondgezondheid en ouderen en de relatie met uw algemene gezondheid. Onze collega Thérèse staat mooi op de foto. We bedanken ook de vader en moeder van Linda, die model hebben gestaan als patiënten en de NVM (onze vakvereniging)die ons deze mogelijkheid heeft aangeboden.

Mei 2018:

Dit jaar hebben twee studenten Mondzorgkunde van de HvU bij ons een afstudeeronderzoek gedaan. Zij hebben een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 144 Personen hebben de enquete ingevuld, waarvoor veel dank! Zij hebben als eindcijfer voor de scriptie een 8,1 behaald en zijn hier heel blij mee. Uit het onderzoek is gebleken dat u ons gemiddeld een 8,6 geeft. En daar zijn wij dan weer heel erg trots op! Uiteraard hebben we nog steeds verbeterpunten en daar blijven we aan werken zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft!

Februari 2018:

In mei gaat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Hierbij worden bedrijven zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. We zijn er dan ook druk mee bezig om te kijken wat dit voor onze praktijkvoering betekent. Om deze reden hebben we ook inmiddels Zorgmail aangeschaft.

December 2017:

In het Witte Weekblad heeft het volgende artikel gestaan:

November 2017:

Afgelopen weken kan het zijn dat u een mail van ons heeft ontvangen met een verzoek voor het invullen van een patiënt tevredenheidsonderzoek. In samenwerking met twee vierdejaars studenten Mondzorgkunde is dit tot stand gekomen en uitgevoerd. Zij zullen de resultaten verwerken in een eindscriptie om af te studeren als mondhygiënist. We zijn u uiteraard zeer dankbaar als u dit heeft ingevuld voor ons. De resultaten zullen wij ook gebruiken om verbeteringen aan te brengen en u nog beter van dienst te zijn.